picjoke

هر روز اثر عکس جدید!

اثر عکس بر اساس تاریخ

.جلوه‌های پولاروید، قاب‌های عکس و کلاژ هایی با جلوه‌های پولارویدN-9909 N-8571 N-8108 N-8048 N-6560 N-6538 N-6387 N-5983 N-5952 N-5903 N-5618 N-5598 N-5590 N-5539 N-5073
1  2  3  4  

.خیلی‌ از شما ممکن است به یاد داشته باشید عکسایی که با دوربین‌های پولاروید گرفته شده اند. خیلی‌ از آن زمانی‌ که چنین دوربین هایی فقط یک آرزو بودند نمی‌‌گذرد. و آن انسان‌های خوش شانسی که چنین تکنولوژی در زمان خود داشتند به آن افتخار می‌‌کنند، و این انسانها جزو انسان‌های با کلاس آن زمان .محسوب می‌‌شدنددر حال حاضر جلوه‌های پولاروید و عکس هایی با مدل پولاروید بیانگر هنر یه عکس می‌‌باشند.شما میتوانید از جلوهٔ جادوئی پولاروید که ما در این قسمت برای شما مهیّا کرده ایم استفاده کنید. به خصوص برای قاب‌های پولاروید، جلوه‌های عکس پولاروید، و ویژگی‌‌های دیگر که همهٔ آن‌ها در اینجا برای شما آماده شده .اندفقط در عرض چن ثانیه، عکس خور را آپلود کنید و سپس شما قادر خواهید بود تا کلاژ‌های منحصر به فردی از عکس‌های پولاروید خود درست کنید، و می‌‌توانید از عکس خود چندین عکس پولاروید مختلف درست کنید. با استفاده از قاب‌های پولاروید شما به راحتی‌ می‌‌توانید آلبوم هایی با مدل پولاروید درست کنید. همچنین شما میتوانید یک کلاژ از عکس خود درست کنید، هم رنگی‌ و هم سیاه سفید، فقط با قرار دادن آن‌ها .در یه سردرگمی هنریهمهٔ عکس‌ها میتواند یک نکتهٔ منحصر به فرد داشته باشند که در این صورت لحاظت و خاطرات زیبای زندگی‌ هیچوقت فراموش نمی‌‌شوند. همهٔ جلوه‌های پولاروید، قاب‌های پولاروید، کلاژ‌های عکس‌های .پولاروید، و جلوه‌های عکسِ پولاروید در سایت ما به صورت رایگان به شما ارائه می‌‌شوند .
پلاروید