picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อภาพด้วยขวดบนชายหาด
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ผลภาพฟรี -> รูปถ่ายตลก  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> ทะเล  
ภาพตัดปะภาพ -> ทราย  
กรอบรูปออนไลน์ -> ขวด