picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อของแมวที่มีตาใหญ่
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตลกออนไลน์ -> แมว  
ภาพตลก -> สัตว์  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> ตา  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> การสะท้อนกลับ