picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

กรอบรูปที่มีภาพในตาของแมว
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การจับแพะชนแกะ -> แมว  
กรอบรูปออนไลน์ -> รูปถ่ายตลก  
ผลภาพฟรี -> สัตว์  
ภาพตัดปะภาพ -> ตา  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> การสะท้อนกลับ