picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพถ่าย X-ray ภาพตัดต่อ
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดปะภาพ -> รูปถ่ายตลก  
ภาพตัดต่อฟรี -> โทรทัศน์  
ภาพตลกฟรี -> คุณหมอ