picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

กรอบทอมกับเจอร์รี่สำหรับภาพถ่ายของเด็ก
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> กรอบรูปถ่าย  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> แมว  
กรอบรูป -> สัตว์  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> การ์ตูน