picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อกับนักร้องชาวเกาหลีใต้ Park Bom
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดปะฟรี -> คนนิยม  
กรอบรูป -> เกาหลีใต้  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> พม่า  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> ดนตรี