picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ตัดต่อและตัดต่อภาพกับวงร็อค Rend Collective
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดปะฟรี -> คนนิยม  
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> สหรัฐอเมริกา  
การตัดต่อ -> สหราชอาณาจักร  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> แคนาดา  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> ดนตรี  
ผลภาพฟรี -> เพลงร็อค  
ภาพตัดปะออนไลน์ -> ภาพเหมือน