picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพและการจับแพะชนแกะกับวง Fitz และ The Tantrums ของอเมริกัน
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
กรอบรูปออนไลน์ -> คนนิยม  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> สหรัฐอเมริกา  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> แคนาดา  
กรอบรูปถ่ายฟรี -> ดนตรี  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> ภาพเหมือน