picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

จับกลุ่มกับวงร็อค Casting Crowns เพื่อสร้างภาพตัดต่อ
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> คนนิยม  
ภาพตัดปะภาพ -> ดนตรี  
ภาพตัดปะออนไลน์ -> เพลงร็อค