picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับวงดนตรีร็อกอเมริกันยุคแห่งยุคหิน
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> คนนิยม  
กรอบรูป -> สหรัฐอเมริกา  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> สหราชอาณาจักร  
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> ออสเตรเลีย  
การตัดต่อ -> ดนตรี  
การตัดต่อ -> จอภาพ  
กรอบรูป -> เพลงร็อค