picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อภาพกับธุรกิจ Ivana Trump ในสาธารณรัฐเช็ก
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การตัดต่อภาพออนไลน์ -> คนนิยม  
ผลภาพออนไลน์ -> สหรัฐอเมริกา  
ภาพตัดปะภาพ -> สาธารณรัฐเช็ก