picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับนักธุรกิจและนักการเมืองชาวปากีสถาน Nawaz Sharif
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ผลภาพออนไลน์ -> คนนิยม  
กรอบรูปออนไลน์ -> ปากีสถาน  
กรอบรูป -> การเมือง  
การตัดต่อภาพออนไลน์ -> ภาพเหมือน