picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับนักคริกเก็ตนานาชาติชาวอังกฤษ James Anderson
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
กรอบรูปถ่ายฟรี -> คนนิยม  
ภาพตัดปะฟรี -> สหราชอาณาจักร  
ภาพตัดปะออนไลน์ -> กีฬา  
ภาพตัดต่อฟรี -> คริกเกต