picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อภาพกับแร็ปอเมริกันจาก New York, Dave East
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ผลภาพออนไลน์ -> คนนิยม  
การตัดต่อ -> สหรัฐอเมริกา  
การจับแพะชนแกะ -> บาฮามาส  
ภาพตัดปะฟรี -> ดนตรี  
กรอบรูปออนไลน์ -> แร็ป