picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับประธานาธิบดีซิมบับเว, Emmerson Mnangagwa
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดต่อฟรี -> คนนิยม  
ภาพตัดปะภาพ -> ซิมบับเว  
กรอบรูป -> การเมือง  
กรอบรูปออนไลน์ -> ภาพเหมือน