picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

จับคู่กับนักพยาธิวิทยาและนักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ Jane Goodall
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การตัดต่อ -> คนนิยม  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> สหรัฐอเมริกา  
ภาพตัดปะภาพ -> แคนาดา  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> ออสเตรเลีย  
ภาพตัดต่อฟรี -> นิวซีแลนด์