picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

จับคู่กับนักพยาธิวิทยาและนักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ Jane Goodall
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> คนนิยม  
การตัดต่อ -> สหรัฐอเมริกา  
Picjoke -> แคนาดา  
การตัดต่อ -> ออสเตรเลีย  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> นิวซีแลนด์