picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับนักแสดงชาวอเมริกัน Jeff Goldblum
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การจับแพะชนแกะ -> คนนิยม  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> สหรัฐอเมริกา  
ผลภาพออนไลน์ -> สหราชอาณาจักร  
ผลภาพฟรี -> ออสเตรเลีย  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> ไอร์แลนด์  
การจับแพะชนแกะ -> นิวซีแลนด์