picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับนักแสดงชาวอเมริกัน Jeff Goldblum
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> คนนิยม  
การจับแพะชนแกะ -> สหรัฐอเมริกา  
การตัดต่อ -> สหราชอาณาจักร  
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> ออสเตรเลีย  
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> ไอร์แลนด์  
Picjoke -> นิวซีแลนด์