picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

จับแพะชนแกะกับนักการเมืองชาวอเมริกันและอดีตเหรัญญิกของรัฐ Thomas Ravenel
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การตัดต่อ -> คนนิยม  
ภาพตลกออนไลน์ -> สหรัฐอเมริกา  
ภาพตัดต่อฟรี -> การเมือง