picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับนักการเมืองอเมริกันและนายกเทศมนตรีเมือง Los Angeles Eric Garcetti
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
กรอบรูปถ่ายฟรี -> คนนิยม  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> สหรัฐอเมริกา  
ภาพตัดปะภาพ -> การเมือง