picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อภาพกับพิธีกรรายการวิทยุอเมริกัน Alex Jones
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> คนนิยม  
การจับแพะชนแกะ -> สหรัฐอเมริกา  
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> สหราชอาณาจักร  
การตัดต่อภาพออนไลน์ -> แคนาดา  
การตัดต่อ -> ออสเตรเลีย  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> ไอร์แลนด์  
การตัดต่อ -> นิวซีแลนด์