picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับโลโก้ร้านค้าปลีกข้ามชาติของอังกฤษ Next
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
กรอบรูปถ่ายฟรี -> สหราชอาณาจักร  
ผลภาพออนไลน์ -> ไอร์แลนด์  
โปรแกรมแก้ไขภาพฟรี -> ร้านค้า  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> แบรนด์