picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพกับโลโก้ร้านค้าปลีกข้ามชาติของอังกฤษ Next
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
กรอบรูปถ่ายฟรี -> สหราชอาณาจักร  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> ไอร์แลนด์  
Picjoke -> ร้านค้า  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> แบรนด์