picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อด้วยโลโก้ของเครือจักรภพออสเตรเลีย Commonwealth Bank
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การจับแพะชนแกะ -> ออสเตรเลีย  
กรอบรูป -> ธนาคาร  
การจับแพะชนแกะ -> ร้านค้า