picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อที่มีโลโก้ของธนาคารโปรตุเกส Banco Comercial Português
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดปะฟรี -> โปรตุเกส  
ภาพตัดปะออนไลน์ -> กีฬา  
ภาพตลก -> ธนาคาร  
การจับแพะชนแกะ -> ร้านค้า