picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ถ่ายภาพด้วยหอกระจายเสียงจากประเทศญี่ปุ่น Tokyo Skytree
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ผลภาพฟรี -> ภาพลวงตา  
การตัดต่อภาพออนไลน์ -> ญี่ปุ่น