picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดปะกับจิตรกรชาวอังกฤษและช่างภาพ David Hockney
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> คนนิยม  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> สหราชอาณาจักร  
กรอบรูปออนไลน์ -> ศิลปิน