picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

กรอบรูปซานตาคลอส
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดต่อฟรี -> กรอบรูปถ่าย  
การจับแพะชนแกะ -> ปีใหม่  
ภาพตัดปะออนไลน์ -> ฤดูหนาว  
กรอบรูปออนไลน์ -> ซานตาคลอส