picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดต่อกับประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาแนนซีเปโลซี
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การตัดต่อ -> คนนิยม  
ภาพตัดปะฟรี -> สหรัฐอเมริกา  
ภาพตลก -> การเมือง  
Picjoke -> ภาพเหมือน