picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ปรากฏการณ์รูปถ่ายเลขที่ 9238
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
กรอบรูป -> กรอบรูปถ่าย  
ภาพตลก -> ปีใหม่  
กรอบรูปถ่ายฟรี -> วันหยุด  
ภาพตัดปะภาพ -> ฤดูหนาว