picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ปรากฏการณ์รูปถ่ายเลขที่ 9241
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดปะภาพ -> ปีใหม่  
การจับแพะชนแกะ -> ภาพลวงตา  
กรอบรูปถ่ายฟรี -> วันหยุด  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> นาฬิกา