picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ปรากฏการณ์รูปถ่ายเลขที่ 9605
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตัดต่อฟรี -> คนนิยม  
การจับแพะชนแกะ -> สหรัฐอเมริกา  
ภาพตัดต่อฟรี -> แคนาดา  
กรอบรูป -> กีฬา  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> อเมริกันฟุตบอล