picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ปรากฏการณ์รูปถ่ายเลขที่ 9607
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> คนนิยม  
การตัดต่อ -> สหรัฐอเมริกา  
ภาพตัดต่อฟรี -> จาไมกา  
ภาพตัดต่อฟรี -> ประเทศแอฟริกาใต้  
การจับแพะชนแกะ -> ดนตรี