picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ปรากฏการณ์รูปถ่ายเลขที่ 9721
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
การตัดต่อ -> คนนิยม  
ภาพตัดปะภาพ -> ญี่ปุ่น  
โปรแกรมแก้ไขภาพ -> ไต้หวัน  
Picjoke -> กีฬา  
ภาพตัดต่อฟรี -> เบสบอล