picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ปรากฏการณ์รูปถ่ายเลขที่ 9722
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
ภาพตลกออนไลน์ -> กรอบรูปถ่าย  
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> ไทย  
โปรแกรมแก้ไขภาพออนไลน์ -> แบรนด์  
การตัดต่อภาพออนไลน์ -> อาหาร