picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Large Calendar 2010 cho bức ảnh của bạn
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Hiệu ứng -> Lịch với hình ảnh