picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Collage phế liệu của hai hình ảnh
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn


Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Hiệu ứng -> Khung ảnh cho nhiều bức ảnh  
Hiệu ứng -> Khung 2 ảnh  
Khung ảnh -> Hoa