picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Cắt dán với một bộ phim hài kinh dị Dark Shadows và khung ảnh cho dựng phim hình ảnh
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Những bức ảnh hài hước -> Người nổi tiếng  
Những bức ảnh hài hước -> Tranh tưởng tượng  
Hiệu ứng -> Phim