picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Hình ảnh Montage với một cuốn sách mở trên một nền màu xám
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn


Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Hiệu ứng -> Khung ảnh cho nhiều bức ảnh  
Khung ảnh -> Khung 2 ảnh  
Hiệu ứng -> Sách