picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Hình ảnh dựng phim với logo của nhà phát triển trò chơi điện tử của Mỹ, Zynga
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Khung ảnh -> Biển quảng cáo  
Khung ảnh -> Thương hiệu