picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Khung ảnh với Universidad Católica San Antonio de Murcia
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Khung ảnh -> Tranh tưởng tượng  
Hiệu ứng -> Tây Ban Nha  
Khung ảnh -> Các trường Đại học