picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Ảnh ghép với quan chức chính phủ Mỹ Rex Tillerson
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Hiệu ứng -> Người nổi tiếng  
Những bức ảnh hài hước -> Hoa Kỳ  
Khung ảnh -> Chính sách