picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Hiệu ứng ảnh cho năm con heo
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Hiệu ứng -> Giáng sinh  
Hiệu ứng -> Tranh tưởng tượng