picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Hình ảnh dựng phim với logo của công ty dược phẩm Walgreen của Mỹ
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Hiệu ứng -> Hoa Kỳ  
Những bức ảnh hài hước -> Quầy hàng  
Những bức ảnh hài hước -> Thương hiệu