picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Photomontage với logo Swedbank
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Khung ảnh -> Của Thụy Điển  
Những bức ảnh hài hước -> Lithuania  
Khung ảnh -> Lat-vi-a  
Hiệu ứng -> E-xtô-ni-a  
Những bức ảnh hài hước -> Ngân hàng  
Khung ảnh -> Quầy hàng