picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Chụp ảnh với chính trị gia Ấn Độ Rahul Gandhi
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Hiệu ứng -> Người nổi tiếng  
Khung ảnh -> Ấn Độ  
Hiệu ứng -> Chính sách