picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Chụp ảnh với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Khung ảnh -> Người nổi tiếng  
Những bức ảnh hài hước -> Hoa Kỳ  
Những bức ảnh hài hước -> Chính sách  
Hiệu ứng -> Chân dung